Strony internetowe linii lotniczych

strony internetowe

strony internetowe

Obecnie coraz bardziej rozpowszechnionym medium oraz polem wykorzystywanym do kontaktu z innymi jest internet. Wykorzystuje się to w biznesie i marketingu. W praktyce wszystkie firmy posiadają własne strony www, ponieważ ich prowadzenie jest niezbędne, aby potencjalny klient, szukając firmy w danej branży, dowiedział się czegoś o niej i jej ofercie. Trudno wyobrazić sobie, aby jakakolwiek firma prawidłowo funkcjonować bez własnej strony www. Właśnie dlatego jest ich teraz tak wiele i tak dużą wagę przykłada się do ich atrakcyjności. Co taka strona www powinna zawierać?

Konkretny przykład może pomóc zobrazować temat. Dobrą egzemplifikacją mogą być strony internetowe linii lotniczych. Oczywistym jest fakt, że konkurencja pomiędzy nimi jest w dzisiejszych czasach bardzo silna, co jest spowodowane coraz większą liczbą pasażerów korzystających z transportu lotniczego na całym świecie.

Strony internetowe linii lotniczych zawierają głównie informacje o samej linii lotniczej. Wśród tych informacji mogą znaleźć się podstawowe kwestie, takie jak data powstania linii lotniczej (wraz z opisem okoliczności), dane i fakty z jej historii, które mogą zainteresować internautę, dalej rozmaite nagrody i odznaczenia, jeśli takie posiada, informacje o personelu i kierownictwie, warunkach zdobycia pracy w firmie, ponadto pewne informacje i charakterystyka siedziby i ewentualnych filii, itd. Naturalnie absolutnym standardem są też dane kontaktowe, jak numer telefonu, adres firmy oraz adres e-mail.

Dodatkowo, strony internetowe linii lotniczych powinny prezentować informacje o ich ofercie. Prezentuje się tu zakres i rodzaj usług (transport ludzi i towarów), przykłady tras, którymi wożą klientów, przykłady zrealizowanych większych zleceń, samoloty, którymi przewoźnik świadczy swoje usługi, można też znaleźć tu informacje o firmach współpracujących (np. producenci samolotów, firmy cateringowe, agencje ochrony, itp.). Ponadto też można zamieścić tu liczne referencje.

Rzecz jasna, na stronie, o której mowa, nie może też zabraknąć multimediów. Zdjęcia i filmiki są w dzisiejszych czasach niezwykle istotne, wręcz newralgiczne, bowiem prezentują wszystko to, o czym była mowa wyżej w formie wizualnej. A więc znajdą się tu samoloty i inne pojazdy, trasy, budynek firmy, itd. Ponadto też multimedia bardzo dodatnio wpływają na atrakcyjność danej strony www i poczytność wśród internautów.